Geschreven door: Robert Matla Gears

Basis voor een geolied systeem

IT-infrastructuren worden steeds complexer. Daarnaast is de druk om aan de continu veranderende eisen van de business te voldoen erg groot. Inzicht in kosten, kwaliteit en snelheid in innovatie zijn van belang. Outsourcing van beheertaken lijkt dan een goede oplossing. Bij Telindus zien we dat anders. Wij verkiezen samenwerken boven outsourcing. Wij gaan voor het optimale samenspel tussen uw IT-team en onze specialisten. Aansluiting op uw organisatie en goede communicatie zijn voor ons de voorwaarden om samen met u een geolied systeem te vormen. Een systeem dat u op ieder moment precies biedt wat uw business nodig heeft.

Samen schakelen

Snel en fl exibel schakelen is een vereiste voor goed IT-beheer. Voor veel organisaties zijn de volgende vragen herkenbaar: Is er specifieke kennis aanwezig binnen de eigen beheerorganisatie?
Is er wel voldoende tijd voor focus op de core business? Is de IT-infrastructuur stabiel genoeg voor innovatie? Allemaal uitdagingen waar we samen de schouders onder kunnen zetten met Telindus Managed Services.

Collaboration Gears

Managed Services bieden we op verschillende niveaus, genaamd ‘Collaboration Gears’, zodat we samen kunnen schakelen in een versnelling die bij u past.

Telindus managed services gears

Gear 1: Onderhoud & support

Tijdig onderhoud en adequaat reageren bij een verstoring is noodzakelijk. First gear biedt een onderhoudsdienst die maximaal beschikbaar en optimaal betrouwbaar is.

 • Remote en on-site support
 • Toegang tot expertise
 • Vervangende onderdelen
 • Periodieke Health Check & Change Voucher

Gear 2: Monitoring

Het 24/7 proactief bewaken van de IT-infrastructuur en configuratiebeheer. Hierbij wordt tijdig gerapporteerd op beschikbaarheid en capaciteit. Eventuele verstoringen worden vooraf gesignaleerd en voorkomen.

 • Active 24/7 monitoring
 • Configuratie Management
 • Service rapportage
 • Service (Level) Management

Gear 3: Technisch beheer

Uw IT-team wordt volledig ondersteund bij wijzigingen-, capaciteits-, versie- en patchbeheer. Technisch beheer biedt exact die taken die nodig zijn voor het gezond houden van uw IT-infrastructuur.

 • Trend analyse & advies
 • Technische rapportage
 • Remote en on-site wijzigingen
 • Patch- en versiebeheer
 • Capaciteitbeheer

Top gear: Operationeel beheer

Alle dagelijkse taken die nodig zijn om uw IT-infrastructuur goed te laten functioneren worden uit handen genomen. De top gear creëert de optimale synergie tussen uw IT-team en de Telindus-professionals.

 • Uitvoeren operationele taken
 • Vraagbaak IT-beheerafdeling
 • Periodiek on-site ondersteuning

Waarom kiest u voor de Telindus Collaboration Gears?

 • Een stabiel platform en hoge beschikbaarheid van IT
 • Diensten sluiten aan op uw specifi eke behoeften
 • Veel en de juiste kennis direct voor u beschikbaar
 • Kostenbesparing zonder concessies op kwaliteit
 • Goede communicatie en afstemming
 • Hoge effi ciëntie door Service Level Management
 • ISO/IEC 270001 en ITIL gecertifi ceerd
 • Voorspelbare kosten
 • Veel tevreden klanten gingen u voor