Geschreven door: Robert Matla Blogs

Wat je vaak ziet is dat de IT-afdeling in een organisatie als een interne dienstverlener wordt beschouwd. Waarbij SLA’s worden gehanteerd voor zowel de business als de leveranciers. Maar tegenwoordig is de IT-afdeling zoveel meer dan een helpdesk gebaseerd op SLA’s. Algemene IT-kennis is allang niet meer voldoende. Er wordt steeds meer diepte en naar specialisten gevraagd in plaats van naar generalisten. Deze specialisten moeten zich ook nog eens blijven ontwikkelen, de kennis op het juiste niveau behouden, kunnen netwerken en alles afweten van andere afdelingen binnen de organisatie om een goede dienstverlening te geven.

De ideale IT-beheerder

Het is dan ook moeilijk om de ideale IT-medewerker te omschrijven. Het wordt steeds belangrijker om het juiste team met de juiste kennis samen te stellen. Dit team moet ook steeds vaker aanschuiven bij belangrijke vergaderingen, waarbij zij advies geven hoe het IT-platform ingericht moet worden voor de organisatie, hoe samengewerkt moet worden met leveranciers en waar zij kosten kunnen besparen in hun dienstverlening naar hun interne en externe klanten. Organisaties willen tegenwoordig steeds meer IT-resources flexibel inzetten, waarbij kennis en continuïteit voorop blijven staan.

IT-beheer op strategisch niveau

Beslissingen nemen over IT-services op strategisch niveau is lastig. Het raakt de gehele organisatie en heeft gevolgen voor de eindgebruikers, IT-infrastructuur, interne- en externe ITIL-processen en het budget. De IT-afdeling moet hier tegenwoordig meer verantwoording over afleggen, waarbij het terugverdienmodel ook zichtbaar moet zijn. Anders loopt het besluit vertraging op met alle problematiek van dien.

Vragen zoals hieronder beschreven, kunnen helpen bij het besluit op strategisch niveau:

  • Gaat het om een standaard oplossing of om maatwerk?
  • Gaan we voor Paas of Saas? Wanneer wel of niet?
  • Kiezen we voor cloud? Zo ja, private, public of hybride?
  • Willen we security intern behouden door middel van apparatuur met features? Of besteden we dit uit als dienst?

Keuzes zoals hierboven zijn niet eenvoudig te maken. Het is complex en daardoor vaak ook duur om in de eigen organisatie te realiseren. Kies je er daarbij voor om de juiste expertise binnenhuis te halen of juist niet? Daar komt nog bij dat de marktontwikkeling en innovaties razendsnel gaan wat het niet makkelijker maakt voor de IT-beheerder en zijn organisatie om alles zelf te doen.

Communicatie als sleutel tussen IT-beheer en management

Juist omdat IT steeds belangrijker is geworden in en voor de organisatie, moet de huidige IT-medewerker de strategie van zijn organisatie feilloos kennen en daarop inspelen. De IT raakt zijn stoffige imago kwijt en wordt zo als afdeling een belangrijke speler voor de organisatie. IT raakt steeds meer verweven met de business, waardoor afstemming met de business en leveranciers belangrijker wordt om te voldoen aan alle gestelde eisen en innovaties.

Communicatie is het sleutelwoord. Dit is het eigenlijk al jaren, maar het wordt nu belangrijker dan ooit. Goede samenwerking, inventariseren, meedenken, waar nodig strategische keuze en/of advies toelichten en uitleggen. Up-to-date kennis, tooling en informatie van leveranciers helpen om een passend antwoord te geven op strategische vragen met daarin zaken als ROI en budgetten opgenomen. Dit betekent nogal wat voor de IT-medewerker van dit moment.

Langzaam maar zeker zie je de verandering in de IT-afdelingen doorsijpelen. Het invullen van strategische doelstellingen voor de organisatie en het daarop inspelen, vraagt om nieuwe vaardigheden van de IT-medewerker of het IT-beheerteam als geheel. Alleen zo kan IT de organisatie goed ondersteunen en wordt de gewenste strategie van de organisatie ingevuld.

De IT-beheerder van deze tijd moet proactief zijn en veel vragen durven stellen, aan zowel leveranciers als aan zijn eigen organisatie, om de gewenste resultaten te behalen. Een ding staat vast: dit werkveld wordt steeds uitdagender met alle veranderingen die er op dit moment spelen en nog aankomen. Daar waar de IT-afdeling ooit een stoffig imago had, wordt het nu een dynamische afdeling en een belangrijke medespeler bij de strategische beslissingen van de organisatie.